HISTORIA

Historia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

Z ŻYCIA SZKOŁY

Informacje, wydarzenia, zaproszenia

nauczyciele

Kadra pedagogiczna naszej szkoły

GOdziny dostępności

kalendarz roku szkolnego

2022 / 2023

świetlica

Zasady pracy

wolontariat

Chcesz pomóc? Zapraszamy

Sukcesy uczniów

Jesteśmy dumni z naszych uczniów

Biblioteka

Zasady pracy

godziny pracy specjalistów

Harmonogram

dokumenty

pliki do pobrania

zajęcia pozalekcyjne

Oferta dodatkowych zajęć

informacje dla rodziców

Organizacja pracy szkoły

samorząd uczniowski

skład, zadania, projekty

rada rodziców

numer konta bankowego, skład, rozliczenia

jadłospis

projekty

Książka jest dobra na wszystko…

14 listopada to Ogólnopolski Dzień Biblioterapii, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Czytanie daje siłę!”.  Data upamiętnia rocznicę zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, które rozpoczęło swoją działalność w 1997 roku.  Organizatorzy – Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne – podkreślają, że „odpowiednio zastosowana literatura może wspomóc proces radzenia sobie z problemami i kryzysami dnia codziennego”. Odmianą biblioterapii dla dzieci jest bajkoterapia, czyli terapia przez opowieści. Badania psychologów pokazały,  że czytając dziecku określone historie, można mu pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych takich, jak np. lęki lub pierwsze dni w przedszkolu czy w szkole, pojawienie się rodzeństwa, śmierć kogoś z rodziny.

Plakat „Ogólnopolski Dzień Biblioterapii „Czytanie daje siłę”

Wielka Liga Czytelników

Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników” skierowanym do uczniów klas 1–8 szkół podstawowych organizowanym w roku szkolnym 2023/2024.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:
1) klasy 1–3 szkół podstawowych;
2) klasy 4–6 szkół podstawowych;
3) klasy 7–8 szkół podstawowych.

I. Zgłoszenia uczestników do konkursu
1. Uczniowie szkół podstawowych, którzy chcą wziąć udział w konkursie zgłaszają się do Koordynatorów swojej placówki ( p. Sabiny Wiśniewskiej, p. Beaty Petlakowskiej, p. Elżbiety Krakowiak).
2. Uczestnicy rejestrowani są na platformie WLC przez Koordynatorów Placówek na podstawie zgłoszenia udziału w konkursie zawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu, podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia ( do odbioru w bibliotece szkolnej/ u nauczycieli koordynatorów). Warunkiem udziału ucznia w konkursie jest podanie indywidualnego adresu e-mail, koniecznego do aktywacji konta uczestnika na platformie WLC.
3. Każdy Uczestnik zarejestrowany przez Koordynatora Placówki otrzymuje wiadomość e-mail z dostępem do konta internetowego znajdującego się na platformie WLC. Na koncie tym będą umieszczone wyniki uczestnika wprowadzane przez Koordynatora.

II. Przebieg konkursu
1. Konkurs przebiega w trzech etapach:
1) Etap pierwszy (szkolny/biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych.
2) Etap drugi (test półfinałowy) – test indywidualny w szkołach podstawowych.
3) Etap trzeci (ogólnopolski) – test drużynowy online (finał).

III. Etap pierwszy konkursu – sprawności czytelnicze, rozpoczyna się 23 października 2023 r. i trwa do 1 marca 2024r.
1. Uczestnik konkursu pobiera formularz zgłoszeniowy u Koordynatora Placówki lub ze strony internetowej konkursu (www.wielkaliga.pl). Formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun prawny i przekazuje Koordynatorowi placówki.
2. Koordynator Placówki wpisuje dane uczestników na platformę WLC.
3. Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie książek konkursowych z listy tytułów wybranych przez Koordynatora Placówki oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Warunkiem koniecznym zaliczenia pierwszego etapu konkursu jest zdobycie minimum pięciu sprawności.
4. Organizatorzy WLC udostępniają na platformie WLC Koordynatorom Placówek elektroniczną wersję testów wraz z kluczami odpowiedzi do wybranych przez nich książek.
5. Testy do przeczytanych książek udostępnia uczestnikom konkursu Koordynator Placówki. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
6. Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność. Koordynator Placówki wprowadza informacje o uzyskanych przez uczniów sprawnościach na platformę WLC.
7. Uczestnik konkursu rozwiązuje test do danej książki tylko raz.
8. Niezaliczenie testu nie dyskwalifikuje ucznia z konkursu. Uczestnik może kontynuować udział w projekcie, rozwiązywać testy do innych książek i zdobywać sprawności.
9. Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice/opiekunowie pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.
10. Koordynator Placówki przyjmuje od uczniów rozwiązane testy pierwszego etapu do 1 marca 2024 r. W kolejnym etapie konkursu – teście półfinałowym, mogą wziąć udział wyłącznie ci uczestnicy konkursu, którzy zdobędą minimum 5 sprawności.

IV. Etap drugi konkursu – test półfinałowy – 14 marca 2024 r. odbywa się w szkole bez udziału rodziców i bez dostępu do konkursowej lektury. Test półfinałowy będzie dotyczył znajomości treści książki, wskazanej przez Komitet Organizacyjny, innej dla każdej kategorii. Tytuły książek zostaną udostępnione na stronie konkursu www.wielkaliga.pl. Po przeprowadzeniu testu półfinałowego placówki uczestniczące w konkursie wyłaniają do etapu ogólnopolskiego maksymalnie po trzech zawodników z każdej kategorii (kl. 1–3, kl. 4–6 i kl. 7–8), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście półfinałowym, ale nie mniej niż 80% punktów. Zwycięzcy etapu drugiego tworzą drużynę (od 1 do 3 uczniów) reprezentującą daną placówkę w trzecim (ogólnopolskim) etapie konkursu.

V. Etap trzeci (finał ogólnopolski) – test drużynowy online – 9 maja 2024 r. odbywa się w szkole lub bibliotece publicznej bez udziału rodziców i bez dostępu do konkursowej lektury.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.wielkaliga.pl

Zgody dla uczestników do pobrania: https://wielkaliga.pl/polska/index.php#dokumenty

Lista tytułów dla poszczególnych klas znajduje się pod linkiem ( lub do odbioru w bibliotece szkolnej):

Klasy 1 – 3:

Klasy 4-6:

Klasy 7:

Koordynatorzy:
p. Sabina Wiśniewska, p. Beata Petlakowska, p. Elżbieta Krakowiak.

Biblioteka – Dobre miejsce dla człowieka

Zapraszamy do zabawy w Klub Pożeraczy Książek. W jej trakcie uczniowie przeczytają po pięć książek i i zrealizują dwa wyzwania związane z czytaniem, a jednocześnie będą zdobywać kolejne poziomy wtajemniczenia. Zabawa skierowana jest do dzieci od rozpoczęcia szkoły do jej ukończenia.

Szczegóły w bibliotece szkolnej.

Plakat akcji – Klubu Pożeraczy Książek

„ABSURD NIE CZYTAĆ” – NOC BIBLIOTEK ZA NAMI!

ABSURD NIE CZYTAĆ – pod takim hasłem odbyła się tegoroczna Noc Bibliotek zorganizowana wspólnie przez bibliotekę szkolną. Noc bibliotek to ogólnopolska wieczorno – nocna akcja, która w niekwestionowany sposób promuje czytanie oraz odwiedzanie bibliotek i szkoły o nietypowych godzinach.

Zgodnie z zapowiedzią 19 października 2023 roku od godz. 18.00 do 20.10.2023 r. do godz. 7.30 w naszej szkole odbyła się impreza czytelniczo-integracyjna Noc Bibliotek. Wzięło w niej udział 70 uczestników oraz zaproszeni goście. Do naszej akcji przyłączyli się sprzymierzeńcy szkoły: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku pan Ireneusz Komorowski, radny Rady Miasta Żory pan Krzysztof Mentlik, przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Żorach p. Barbara Suchanek oraz Harcerze działający w Hufcu ZHP Żory.

Czwartkowy wieczór uprzyjemniły różnorodne atrakcje przygotowane przez szkolną bibliotekę oraz nauczycieli. Imprezę rozpoczęto od odczytania wiersza pt. „Lokomotywa” Juliana Tuwima z podziałem na role przez Panią Dyrektor Renatę Gałużną, Panią Wicedyrektor Anetę Sobaszek, uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. Następnie zaproszeni goście przedstawili opowiadanie Justyny Bednarek “Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli. Opowieść o przybyszach z planety Folia”, zwracając uwagę na problem wszechobecnego wokół nas plastiku. Kolejnym punktem programu były gry i zabawy ruchowe (skoki przez skakankę, zabawa z hula – hop, doskonalenie umiejętności elementów gry w tenisa stołowego), „Wygibajtus”, łamigłówki językowe (szyfry, sudoku, wykreślanki, story cubes), minidisco, kino Nocy Bibliotek. To był wspaniały czas! Nie możemy się już doczekać kolejnej edycji Nocy Bibliotek w naszej szkole!

Dziękujemy firmie Państwa Winkler AS Vending z Żor za przygotowanie pysznych kanapek na śniadanie oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Żorach za zakup kiełbasek na kolację. Ponadto dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia.

Ogólnopolska akcja Noc Bibliotek już po raz dziewiąty jest organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Corocznie na stronie internetowej https://nocbibliotek.ceo.org.pl/mapa-prosta/ powstaje mapa wszystkich bibliotek uczestniczących w akcji.

Relacja z wydarzenia:

https://www.facebook.com/100085906780262/videos/1296282631028145

Noc Bibliotek

Zaproszenie na Noc Bibliotek. Plakat informujący o wydarzeniu.

Dzień Głośnego Czytania

W 2023 roku Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypada na 29 września (piątek).

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Celem święta jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Głośne czytanie jest okazją do budowania więzi i wspólnego spędzania czasu wolnego z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, kolegami. Święto warto obchodzić każdego dnia, a jeśli każdy z nas poświęci na czytanie choćby 20 minut dziennie, będzie to duży sukces.

Plakat „Dzień Głośnego Czytania”

Międzynarodowy Dzień Kropki w bibliotece

Wszystko zaczęło się od autora Petera H. Reynoldsa, który napisał książkę „The Dot” – „Kropka”. Książka „Kropka” przedstawia historię małej nieśmiałej dziewczynki o imieniu Vashti, która nie wierzy w swoje możliwości. Kiedy Vashti na lekcji plastyki nie ma pomysłu na rysunek, nauczycielka cierpliwie czeka i mówi: „Postaw tu kropkę, i zobaczymy, co się stanie…”. Peter H. Reynolds stworzył bardzo budującą opowieść o kropce, która zmieniła świat małej Vashti, o Vashti, która dzięki kropce uwierzyła w siebie, a także pomogła uwierzyć w siebie innym. A kropka jest od tej pory symbolem talentu, pasji, rozwiniętych skrzydeł… Kropka z książeczki o Vashti stała się też pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji – Międzynarodowego Dnia Kropki, obchodzonego 15 września od 2008 roku. Uczniowie, nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy instytucji kultury na całym świecie organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom uwierzyć w siebie, odkrywać swoje talenty, mocne strony i odważnie je prezentować.

Prezentacja z obchodów Międzynarodowego Dnia Kropki w bibliotece szkolnej.

BIBLIOTEKA

Biblioteka (gr. βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka, θήκη thēkē – zbiornik) – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych)[1].

W praktyce funkcjonują biblioteki publiczne, biblioteki prywatne, biblioteki kościelne i inne opisane w dalszej części artykułu.

Ogólne zasady działania bibliotek publicznych określa Ustawa z czerwca 1997 z późniejszymi poprawkami. „Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej”[2].

Materiały biblioteczne to zbiór dokumentów, które są gromadzone, przechowywane i udostępniane w bibliotekach. Klasyczne zbiory biblioteczne są mocno związane z nośnikami fizycznymi. Materiały dostępne w postaci cyfrowej są gromadzone i udostępniane w tzw. bibliotekach cyfrowych.

Skip to content