Nabór do Przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji Rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, złożonej w terminie od 29.02.2024 r. godz. 8:00  do 08.03.2024 r. godz. 15:00 Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie w formie elektronicznej w dniach od 18 marca (od godz. 8:00) do 29 marca...

Nabór do klasy I Szkoły Podstawowej nr 5 w Żorach

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żorach ogłasza nabór do klasy I.Do klasy pierwszej przyjmowane są:– dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym;– dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości...

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 12

W 2024 roku żorskie przedszkola będą pełniły dyżury wakacyjne w poniższych terminach. Informacja o sposobie zapisów pojawi się z odpowiednim wyprzedzeniem. O przyjęciu dziecka na dyżur decydować będzie kolejność zgłoszeń.

,,MY SOM STĄD”

,,MY SOM STĄD" to tytuł grantu , który uzyskał akceptację Fundacji Orlen. Celem projektu jest wspieranie mieszkańców w promocji dzielnicy i kompleksu pałacowego Baranowice, propagowanie gwary śląskiej oraz odtwarzanie zapomnianych tradycji śląskich i żorskich. Pomysłodawczynią projektu jest nasza Pani wicedyrektor Wioleta Tobiasz, która pozyskała dla placówki kwotę 15000zł....

„Szkoły pełne Talentów”

Nasza szkoła po raz drugi bierze udział w kampanii społecznej Lidl Polska „Szkoły pełne Talentów”. Głównym celem akcji jest rozwijanie talentów dzieci poprzez wzbogacanie szkoły w pomoce dydaktyczne.Wystarczy zrobić zakupy w Lidlu i odebrać w kasie papierowe kupony (tzw. TALENCIAKI). Za każde wydane 50 złotych (w tym jedno warzywo lub jeden owoc) przysługuje jeden TALENCIAK. Można przekazać go...

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Każdego dnia staramy się pomóc tym, którzy oczekują pomocy choć czasami tak trudno im o nią poprosić. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę udziela bezpłatnej pomocy telefonicznej dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony oraz rodzicom i nauczycielom, którzy potrzebują wsparcia i informacji w sprawie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności. Do Zespołu...

PRZEDSZKOLE NR 12 ŻORY

Aktualności

DOKUMENTY

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola

DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności – informacje w sprawie ułatwień dostępu

POROZUMIENIE O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEDSZKOLNYCH

Obowiązujący w przedszkolu wzór umów

STATUT

Podstawa prawna działania i nasze cele

REGULAMINY

Regulaminy korzystania z przedszkola

RODO

Dokumenty związane z przetwarzeniem danych osobowych

Dane i Kontakt

Najważniejsze informacje dotyczące przedszkola. 

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku

6.30 do 16.30

Adres

ul. Strażacka 6

44-240 Żory

Kontakt

Przedszkole Nr 12

Telefon: (32) 4353677
E-mail: sekretariat@zsp5zory.pl

ePUAP: BaranowiceZSP5

Dyrektor

mgr Renata Gałużna

Wicedyrektor

mgr Wioleta Tobiasz

Nadzór i wsparcie

Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Żory z siedzibą przy ul. Aleja Wojska Polskiego 25 w Żorach

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

Skip to content