DOKUMENTY

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola

DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności – informacje w sprawie ułatwień dostępu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cookies, prywatność, zakres przetwarzania danych osobowych

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego /Rezygnacja

POROZUMIENIE O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEDSZKOLNYCH

Obowiązujący w przedszkolu wzór umowy

STATUT

Podstawa prawna działania i nasze cele

RADA PEDAGOGICZNA

Skład, Regulamin rady pedagogicznej, informacje

WNIOSEK O WYDANIE OPINII

Druk wniosku o wydanie opinii dotyczącej dziecka

DEKLARACJA RODZICÓW DZIECKA, KTÓRE BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO NA DYŻUR WAKACYJNY 2022

REGULAMINY

Regulaminy korzystania z przedszkola

RODO

Dokumenty związane z przetwarzeniem danych osobowych

RADA RODZICÓW

Skład, Regulamin rady rodziców, bieżące informacje

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

WNIOSEK O PRZEKAZANIE KWOTY NALEŻNEJ NA KONTO

DRUK

SZKOŁA PODSTAWOWA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ŚWIETLICY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY KANDYDATA SPOZA OBWODU

Wniosek

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH PRZEZ KANDYDATA SPOZA OBWODU

Oświadczenie

ZGŁOSZENIE DO OBWODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ŻORACH

Wniosek

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

Potwierdzenie

Skip to content