HISTORIA

Historia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

Z ŻYCIA SZKOŁY

Informacje, wydarzenia, zaproszenia

nauczyciele

Kadra pedagogiczna naszej szkoły

GOdziny dostępności

kalendarz roku szkolnego

2022 / 2023

świetlica

Zasady pracy

wolontariat

Chcesz pomóc? Zapraszamy

Sukcesy uczniów

Jesteśmy dumni z naszych uczniów

Biblioteka

Zasady pracy

godziny pracy specjalistów

Harmonogram

dokumenty

pliki do pobrania

zajęcia pozalekcyjne

Oferta dodatkowych zajęć

informacje dla rodziców

Organizacja pracy szkoły

samorząd uczniowski

skład, zadania, projekty

rada rodziców

numer konta bankowego, skład, rozliczenia

jadłospis

projekty

Certyfikat projektu edukacyjnego

Świetlica „Bajkolandia” zakończyła realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Serdeczna Karteczka”.

Certyfikat dla Świetlicy „Bajkolandia” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Żorach za aktywny udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Serdeczna Karteczka” w roku szkolnym 2022/2023.

Strażnicy Lasów

31. marca Świetliczaki z „Bajkolandii” tworzyły prace plastyczne biorąc aktywny udział w II edycji akcji “Cała Polska maluje GIGA LAURKĘ dla Strażników Lasów”. Czas na podsumowanie inicjatywy.

Ponad 20 000 dzieci z całej Polski stworzyło laurki dla Strażników Lasów, czyli Strażaków i Leśników, by podziękować im za ochronę naszych lasów przed pożarami – w tym MY!

W ręce organizatorów trafiło 25 920 prac i stworzono 5 GIGA laurek, a każda z nich składa się z 5184 prac małych artystów.

Laurka dla Strażników Lasów jest inicjatywą, której celem jest stworzenie ogólnopolskiej sieci Strażników Lasów poprzez edukowanie młodego społeczeństwa na temat ochrony lasów przed coraz częściej występującymi pożarami.

Z radością informujemy, że Świetlica „Bajkolandia” znalazła się na mapie Strażników Lasów!

Certyfikat „Strażników Lasów”

„W świecie rękodzieła – robótki ręczne”

Z końcem kwietnia zakończyliśmy w świetlicy szkolnej Bajkolandia realizację innowacji „W świecie rękodzieła – robótki ręczne”. W pierwszym półroczu dzieci nabywały umiejętności posługiwania się igłą i nitką. Zwieńczeniem tej części innowacji były wyszywane serwetki z akcentem świątecznym. W drugim półroczu rozpoczęły naukę szydełkowania. Niektórzy odświeżyli swoje umiejętności, inni pierwszy raz trzymali szydełko w rękach. Chęć szydełkowania przeszła nasze oczekiwania. Dzieci także same podejmowały próby, dzięki czemu metodą prób i błędów powstawały małe dzieła.

Serdeczna Karteczka z okazji Dnia Muzeum

Świetliczaki z „Bajkolandii” zrealizowały ostatnie zadanie w ramach ogólnopolskiego projektu eduakcyjnego „Serdeczna Karteczka”. Tym razem wykonaliśmy karteczkę dla muzealników z okazji Dnia Muzeum, które przypada 18.05.2023r. Nasze dzieło trafiło do pracowników Muzeum Miejskiego w Żorach.

Serdeczna karteczka dla drużyny Gepardy Żory

Świetliczaki z „Bajkolandii” wykonały kolejne zadanie w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Serdeczna Karteczka”. Dzięki naszym Paniom z wychowania fizycznego mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu z zawodnikami i trenerami drużyny baseballowej/softballowej „GEPARDY ŻORY”.

Świetlicowe Koło Czytelnicze

 5. kwietnia Świetlicowe Koło Czytelnicze złożyło dzieciom z Przedszkola nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Żorach wiosenno-wielkanocną wizytę. Czytaliśmy wiersze oraz wspólnie rozwiązywaliśmy zagadki.

Serdeczna Karteczka

Świetliczaki z „Bajkolandii” wykonały kolejne zadanie w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Serdeczna Karteczka”. Tym razem poznaliśmy zawód dentysty i stworzyliśmy kartkę dla przedstawiciela tego zawodu.

Strażnicy Lasów

Świetliczaki z „Bajkolandii” biorą aktywny udział w II edycji akcji „Cała Polska maluje GIGA Laurkę dla Strażników Lasów”. Strażnicy Lasów tworzą piękną GIGA LAURKĘ, która składa się z tysięcy prac namalowanych/narysowanych przez dzieci z całej Polski. Dzisiaj złapaliśmy za kredki i przyłączyliśmy się do akcji. Teraz „Bajkolandia” czeka na wpisanie na mapę Strażników Lasów.

ŚWIETLICA

Świetlica – współcześnie budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań, a także integracji lokalnych społeczności[1]. Najczęściej spotykane: świetlica szkolna, świetlica wiejska, świetlice przy domach kultury, świetlice środowiskowe.

Dawniej słowo świetlica określało po prostu jasne, dobrze oświetlone pomieszczenie będące miejscem spotkań[2].

Początki świetlic dla dzieci i młodzieży na ziemiach polskich wiążą się z założeniem w 1917 roku (w czasie I wojny światowej) w Warszawie organizacji „Zrzeszenie Świetlic”. Miała ona na celu zapewnić uczniom miejsce do nauki po tym, jak władze niemieckie zakazały używania w domach gazu i elektryczności. Mimo, że organizacja przestała istnieć w roku szkolnym 1919/1920, to odegrała dużą rolę w rozpowszechnieniu idei świetlic, która po odzyskaniu niepodległości była kontynuowana w całej Polsce[3].

Skip to content