KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

Szkoła Podstawowa nr 5

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Terminarz wewnętrzny SP 5
Dodatkowe dni wolne od zajęć w szkole – po odpracowaniu:
Lp.Dzień wolnyTermin odpracowania
1.31.05.2024(dzień po Bożym Ciele)25.05.2024( Jubileusz szkoły)
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (dla uczniów)
2.13.10.2023Bez odpracowania
3.30-31.10.2023Bez odpracowania
4.2.05.2024Bez odpracowania
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
DziałanieSPOdpowiedzialniTermin
Rozpoczęcie roku szkolnegoSPdyrektor, wychowawcy KL.I Pani B. Petlakowska i Pani O. Muras4.09.2023 Kl. I- godz.8:00 Kl. 2-7-Godz. 10:00
Konferencja. Wybory RR. Spotkanie RP, RR, SU.SPDyrektor, koordynatorzy, wychowawcy13.09.2023 Konferencja godz.15:00 Spotkanie RR,SU- godz. 18:00
Informacja o zagrożeniach oceną niedostatecznąSPwychowawcy klas11.12.2023
Zimowa przerwa świątecznaSP—-23. – 31.12.2023
Wystawienie ocen proponowanychSPwychowawcy klas, nauczyciele przedmiotuDo 22.12.2023
Wystawienie ocenSPwychowawcy klas, nauczyciele przedmiotu5.01.2024
Konferencja klasyfikacyjna semestralnaSP11.01.2024
Zakończenie semestru ISP12.01.2024
Ferie zimoweSP—-29.01-11.02.2024
Rekolekcje (plan dostosowany do godz. Rekolekcji)SPkatechetka, nauczyciele –dyżur świetlicowy18.03-20.03.2024 ?
Wiosenna przerwa świątecznaSP—–28.03-02.04.2024
Propozycja ocen niedostatecznychSPWychowawcy, nauczyciele przedmiotu13.05.2024
Wystawienie ocen proponowanychSPwychowawcy klas, nauczyciele przedmiotu29.05.2024
Wystawienie ocenwychowawcy klas, nauczyciele przedmiotu07.06.2024
Konferencja klasyfikacyjna wychowawcy13.06.2024
Sprawozdania całoroczne SPwszyscy nauczyciele10.06.2024
Zakończenie roku szkolnegoSPWychowawcy klas III i wychowawcy klasy 721.06.2024 I-III godz. 8:30 IV-VII godz. 10:30
Ferie letnieSP22.06. – 31.08.2024
Egzaminy poprawkoweSPDyrektor, wicedyrektor szkoły26.08. – 30.08.2024