uwaga

Skład Rady Rodziców Przedszkola nr 12

w roku szkolnym 2023 / 2024

Przewodniczący Zofia Chmiel
Sekretarz Daria Szmelik
Skarbnik Justyna Juniewicz
Komisja Rewizyjna Agnieszka Krentorz, Krzysztof Płonka

Informacja

Rada Rodziców ustaliła składkę roczną na RR 20 zł miesięcznie. Składka na cały rok szkolny wynosi 200 zł. Składkę można wpłacić jednorazowo, co pół roku lub miesięcznie. Składki na RR są dobrowolne i mogą stanowić dowolną wielokrotność ustalonej kwoty wpłat na RR. RR zbiera składki na konto bankowe. RR ustalając wysokość składki brała pod uwagę ceny artykułów papierniczych i plastycznych, ceny koncertów, teatrzyków odwiedzających przedszkole oraz całoroczne potrzeby dzieci według terminarza wydarzeń. Składki płacone są przez rodziców przelewem.

Nr konta do wpłaty na RR:

Santander Bank 08 1090 1766 0000 0001 3114 9448

Skip to content