uwaga

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). W celu zapewnienia bezpieczeństwa i przejrzystości procedur przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu, poniżej znajdują się informację oraz przysługujące Państwu prawa.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach, ul. Strażacka 6, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: sekretariat@zsp5zory.pl.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.

Klazule informacyjne są dostępne również w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Żorach, ul. Strażacka 6.

Skip to content