Jeżeli lubisz czytać, ten konkurs jest z pewnością dla Ciebie!

VI Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to ogólnopolski projekt czytelniczy skierowany do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych oraz ich rodziców. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników oraz kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy, kreowanie mody na czytelnictwo.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

1) Klasy 1-3

2) Klasy 4-6

3) Klasy 7-8

Warunkiem koniecznym zaliczenia pierwszego etapu konkursu (szkolnego) jest zdobycie minimum pięciu sprawności oraz wypełnienie przez rodzica zgłoszenia do konkursu. Sprawności można zdobywać poprzez czytanie książek konkursowych oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów (do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów) .

Etap szkolny trwa do 22 grudnia 2022r.

Więcej informacji na stronie: https://wielkaliga.pl/ oraz p. Sabina Wiśniewska, p. Elżbieta Krakowiak, p. Daria Fizia

W załącznikach lista książek dla poszczególnych klas.

Skip to content