Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – Smerfy

Tydzień I: ,,WSZĘDZIE BIAŁO” rozwijanie sprawności manualnej rozwijanie motoryki małej wzbogacanie wiedzy na temat stanów skupienia wzbogacanie wiedzy na temat Arktyki i zwierząt tam mieszkających kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach Tydzień II:...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – Słoneczka

Krąg tematyczny : Wszędzie biało uczestniczy w zabawach swobodnych, poznaje zasady bezpiecznej zabawy w czasie zimy, współpracuje z dziećmi podczas zabaw.Krąg tematyczny: Baśnie, bajki, bajeczki rozwijanie mowy, umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od...
Skip to content