Aktywna Tablica w Szkole Podstawowej nr 5

Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiło do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W Programie „Aktywna Tablica” udział bierze również nasza szkoła, która doposażona została w sprzęt umożliwiający uczniom, a także nauczycielom rozwijanie kompetencji niezbędnych w społeczeństwie informacyjnym. Zakupiono: Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny – 17 programów multimedialnych, Podłogę Interaktywną FunFloor Mobilną ze statywem, Laptop Acer TravelMate P2 i3 8GB.

W ramach programu nauczyciele wezmą udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu. Przygotują lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK, będą mieli okazję do dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami
w międzyszkolnej sieci współpracy. W szkole został wyznaczony e-koordynator, który pokieruje działaniami w zakresie stosowania TIK w edukacji.

Ważne jest również to, że nasza szkoła równolegle realizuje projekt edukacji cyfrowej “Lekcja: Enter”, w którym prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Nauczyciele w nich uczestniczący mogą wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i uczniów, odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii, urozmaicić lekcje
i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia oraz tworzyć własne treści cyfrowe.

Więcej informacji na temat programu “Aktywna Tablica” w rozporządzeniu

DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU:

 1. Powołanie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają Dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
 2. Udział nauczycieli  w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 3. Zawarcie porozumienia z innymi, partnerskimi szkołami ws. utworzenia międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.
 4. Organizowanie spotkań nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu w ramach sieci.
 5. Organizowanie lekcji otwartych z udziałem TIK w nauczaniu.
 6. Dzielenie się przyjętymi  rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
 7. Wykorzystywaniu w szerokim zakresie TIK na zajęciach edukacyjnych.
 8. Sporządzanie, na potrzeby organu prowadzącego, okresowych sprawozdań z realizacji działań podjętych w ramach udziału w programie „Aktywna Tablica” obejmujących działania wymienione w pkt 1-7 oraz ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania a uczniów w proces uczenia się oraz charakterystykę barier
  i problemów w realizacji Programu.
 9. Wypełnianie ankiet oraz udział w badaniach prowadzonych przez organizatora Programu.

DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU:

Powołanie szkolnego e-koordynatora oraz grupy nauczycieli „Aktywna Tablica”, która wspiera Dyrektora Zespołu i nauczycieli w zorganizowaniu pracy z wykorzystaniem TIK.
Koordynatorem programu w naszej szkole jest p.Wioleta Tobiasz.
W skład grupy „Aktywnej Tablicy” wchodzą:

p.Natalia Kościelniak

p.Marcelina Przesdzink

p.Justyna Nowak

p.Izabela Gniza-Szymala

p.Sylwia Mączka

p.Adriana Modrzejewska

p.Magdalena Chodun

oraz

zespoły samokształceniowe: przedmioty ścisłe, humanistyczne, artystyczno-ruchowe.

Udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu

– Lekcja:Enter!

p.Wioleta Tobiasz

p.Izabela Gniza-Szymala

– Szkolenie zewnętrzne w roku kalendarzowym 2023:

p.Adrianna Modrzejewska

p.Sylwia Mączka

p.Magdalena Chodun

Zawarcie porozumienia z innymi, partnerskimi szkołami ws. utworzenia międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

W ramach sieci współpracy w programie „Aktywna tablica” nawiązaliśmy kontakt z nauczycielami z:

Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

Organizowanie spotkań nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

Pierwsze spotkanie odbyło się 14.10.2022 (przydział zadań), drugie planowane jest na styczeń 2023 i trzecie na maj 2023.

Lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu:

– p.Beata Widenka – listopad

– p.Ewa Bywalec – listopad

– p.Ewelina Pustelny – grudzień

Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami.

W ramach zespołów samokształceniowych na dysku współdzielonym zamieszczano scenariusze zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ OTWARTYCH PROWADZONYCH W RAMACH „AKTYWNEJ TABLICY”:

SCENARIUSZE ZAJĘĆ OTWARTYCH PROWADZONYCH W RAMACH „AKTYWNEJ TABLICY” SZKÓŁ PARTNERSKICH:

Umiejętności

Opublikowano w dniu

25 listopada 2022

Skip to content