Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Żorach na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

specjalisty do spraw systemów informatycznych– ½ etatu

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty do spraw systemów informatycznych” należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach ul. Strażacka 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 w terminie do dnia 07.12.2022 r.

Skip to content