KlasaDataGodzina
1A15.11.2022 GODZ.17:00
1B16.11.2022GODZ.17:00
2A15.11.2022GODZ.17:00
2B16.11.2022GODZ.17:00
3A18.11.2022GODZ.17:00
3B18.11.2022GODZ.17:00
4A17.11.2022GODZ.17:00
4B17.11.2022GODZ.17:00
5A14.11.2022 GODZ. 16:30-17:15 SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO
17:15 SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ
5B14.11.2022 GODZ. 16:30-17:15 SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO
17:15 SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ
6A14.11.2022 GODZ. 16:30-17:15 SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO
17:15 SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ
6B14.11.2022 GODZ. 16:30-17:15 SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO
17:15 SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ
8A16.11.2022 GODZ.17:00
8B15.11.2022GODZ.17:00
W tych dniach do dyspozycji Państwa pozostaje wychowawca klasy i dyrekcja. Pozostali nauczyciele są dostępni w każdy ostatni tydzień miesiąca w wyznaczonych przez siebie godzinach dostępności -podanych od 1.09 na stronie internetowej.
Skip to content