I krąg tematyczny: „W dziecięcym laboratorium”

Cele:

– rozwijanie koncentracji uwagi,

– rozwijanie mowy,

– rozwijanie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków,

– rozwijanie informacji na temat pracy w laboratorium,

– rozwijanie ciekawości poznawczej. 

II krąg tematyczny: „Zwierzęta sprzed milionów lat” 

Cele:

– rozwijanie słuchu fonematycznego,

– zapoznanie z literą z, Z, 

– zapoznanie z graficznym znakiem odejmowania,

– rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 9,

– wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w epoce lodowcowej.

III krąg tematyczny: „Pogoda marcowa”
Cele:

– rozwijanie zainteresowania różnymi zjawiskami pogodowymi,

– zapoznanie z literą u, U,

– rozwijanie umiejętności poprawnego liczenia i logicznego myślenia,

– rozwijanie umiejętności kodowania.

IV krąg tematyczny: „Wielkanoc”

– zapoznanie z literą j, J,

– rozwijanie percepcji wzrokowej,

– nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

– wzbogacenie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych.

Ważne wydarzenia:

04.03.2024 – Spotkanie z bibliotekarką

13.03.2024 – Twórczy przedszkolak – dzień integracji

21.03.2024 – Pierwszy Dzień Wiosny

Skip to content