Tydzień 1.
Krąg tematyczny: Tak mija nam czas
Cele:
 budzenie zainteresowania upływem czasu,
 zapoznanie z różnymi narzędziami służącymi do pomiaru czasu,
 zapoznanie z zawodem zegarmistrza,
 rozwijanie poczucia rytmu,
 zapoznanie z porami roku,
 osłuchanie z nazwami dni tygodni w j. angielskim.
Tydzień 2.
Krąg tematyczny: Zwierzęta zimą
Cele:
 rozwijanie mowy,
 zdobywanie informacji na temat dokarmiania ptaków,
 rozwijanie umiejętności przeliczania,
 utrwalenie określeń najkrótszy, najdłuższy,
 rozbudzanie naturalnej kreatywności,
 budzenie zainteresowania muzyką,
 rozwijanie sprawności manualnej,
 rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi,
 poznanie nazw zwierząt: deer, fox, bear, hedgehog, squirrel, zabawa przy piosence „Walking in the forest”.
Tydzień 3.
Krąg tematyczny: Kim są rodzice moich rodziców?
Cele:
 rozwijanie mowy,
 kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla osób starszych,
 rozwijanie umiejętności matematycznych,
 rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej,
 rozwijanie umiejętności wyrażania ruchem muzyki,
 rozwijanie poczucia rytmu,
 wzmacnianie przywiązania do najbliższej rodziny,
 poznanie nazw niektórych członków rodziny w j. angielskim.
Tydzień 4.
Krąg tematyczny: Fryzjer, weterynarz czy lekarz?
Cele:
 utrwalenie nazw zawodów,
 zapoznanie z przyrządami i akcesoriami potrzebnymi do wykonywania różnych zawodów,
 rozwijanie sprawności manualnej,
 dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 poznanie nazw wybranych zawodów w j. angielskim: doctor, policeman, firefighter, teacher, builder, shop
assistant.

Tydzień 5.

Krąg tematyczny: Bezpieczne ferie.
Cele:
 poznanie sportów zimowych,
 wie, jak prawidłowo się ubrać do pogody oraz uprawianego sportu,
 poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych,
 „I’m a little snowman” – zabawa ruchowa przy piosence.

Skip to content