Działania wychowawcze w grudniu – grupa B „Kotki”

Tydzień 1.
Krąg tematyczny: Odwiedziny Mikołaja.
Cele:
 poznanie tradycji związanych z Mikołajem,
 zdobywanie umiejętności występowania przed publicznością – Dzień Górnika
 zdobywanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,
 porównywanie liczebności zbiorów, dodawanie i odejmowanie na materiale konkretnym w zakresie 4,
 osłuchanie z językiem angielskim – piosenka „Santa On His Way”.
Tydzień 2.
Krąg tematyczny: Zima coraz bliżej.
Cele:
 nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla zimowej pogody,
wyciągania i formułowania wniosków,
 nabywanie umiejętności badania zjawisk przyrodniczych i wyciągania wniosków – doświadczenia ze śniegiem,
 określanie wielkości: Duży, większy, największy,
 rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności tworzenia opisów,
 osłuchanie ze zwrotami w j. angielskim dotyczącymi pogody – piosenka „How’s the weather?”
Tydzień 3.
Krąg tematyczny: Magia świąt.
Cele:
 zapoznanie z tradycjami świątecznymi,
 rozwijanie umiejętności liczenia,
 utrwalenie określeń: najmniej, najwięcej, para,
 zapoznanie ze słowami w j. angielskim: christmas tree, presents, Santa Claus, reindeers oraz piosenką „Jingle,
jingle little bells
Tydzień 4.
Krąg tematyczny: Zabawki
Cele:
 rozwijanie mowy,
 zwrócenie uwagi na to, co robić z zabawkami, którymi się nie bawimy,
 wprowadzenie informacji na temat zabawek z dawnych lat,
 rozwijanie zdolności matematycznych,
 osłuchanie z nazwami zabawek w j. angielskim: teaddy bear, doll, ball, car, blocks, kite, pram – osłuchanie ze
słowami.

Wydarzenia – grudzień
 04.12.2023 – Dzień Górnika
 06.12.2023 – Mikołajki
 12.12.2023 – wycieczka do kina na bajkę„Kicia Kocia na święta”

 13.12.2023 – warsztaty z rodzicami
 21.12.2023 – Pierwszy Dzień Zimy
 22.12.2023 – Wigilia w przedszkolu

Skip to content