Kolejny sukces – Kinga Lajdamik wygrała żorski turniej szachowy.

15 listopada w klubie Wisus odbyły się zawody zorganizowane dla uczniów szkół podstawowych (nieoficjalne indywidualne mistrzostwa Żor). W zawodach wzięli udział uczniowie z 12 żorskich szkół podstawowych, łącznie 63 uczestników.

Naszą szkołę reprezentowali Kinga Lajdamik i Wojtek Mański.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.chessarbiter.com%2Fturnieje%2F2023%2Fti_7709%2Fresults.html%3Ftb%3D10_%26l%3Dpl%26fbclid%3DIwAR1w1uxVgU6DqtTkHt0a-HjMlA2YsJScU0gPJWkmgqeEc-GQYH5OKuU3Mts&h=AT0x0h6CZxAcGrwfBfZzetU8ssTDt8cJXvh2jsLpl24ltxCQEbhlAfHt3822UBJ7SXZzgcBfAu0T2lnZPSxg2ZP6T9FaLrE8rkE23bno01bpm2O6OiyZ_6nPrJrfmynqe5aq&tn=-UK-R&c[0]=AT0o1cq2y53R2Z0TINlyV_Z98Ikv0fTA2ANDRHpMq9t5IoGdNelqEs6EekHd2pWTzt7Ioc8YfY4hADGzogSH5Sk6RVNyhAhfgcE-X8M74zjf8ElFSlLyTYMwoAFwld1NwZ0mqkfeT5hVAehkK8J58DzeqZ4TBh0JB3MiZChOz43_veciagFs0zjAtmcOMpM7SKRMEJEde5Kv

Skip to content