uwaga

Skład Rady Rodziców Przedszkola nr 12

w roku szkolnym 2022 / 2023

Grupa Nazwisko i imię Funkcja
B Chmiel Zofia Przewodniczący RR
D Piotrowska Magdalena Sekretarz
C Juniewicz Justyna Skarbnik
E Białoń Hanna Komisja rewizyjna
A Padoł Ewa Komisja rewizyjna

Informacja

Rada Rodziców ustaliła składkę roczną na RR 15 zł miesięcznie. RR bierze pod uwagę, że przy rosnących cenach, składka miesięczna może wzrosnąć do 20 zł od II półrocza 2022/23r. Składka na cały rok szkolny wynosi 150 zł. Składkę można wpłacić jednorazowo, co pół roku lub miesięcznie. Wysokość składki jest taka sama jak w ubiegłym roku szkolnym. Składki na RR są dobrowolne i mogą stanowić dowolną wielokrotność ustalonej kwoty wpłat na RR. RR zbiera składki na konto bankowe. RR ustalając wysokość składki brała pod uwagę ceny artykułów papierniczych i plastycznych, ceny koncertów, teatrzyków odwiedzających przedszkole oraz całoroczne potrzeby dzieci według terminarza wydarzeń. Składki płacone są przez rodziców przelewem.

Nr konta do wpłaty na RR:

Santander Bank 08 1090 1766 0000 0001 3114 9448

Skip to content