uwaga

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu winna być uiszczana na indywidualny rachunek bankowy z dokładnością co do grosza. Rozliczenie opłat za usługi przedszkola jest przesyłane drogą elektroniczną na wskazany przez rodzica (prawnego opiekuna) adres e-mail.

Osoba do kontaktu w sprawie rozliczeń – p. Agnieszka Wierzbicka .

Wysokość dziennej stawki żywieniowej w przedszkolu uzależniona jest od liczby spożywanych posiłków i wynosi:

  • za śniadanie 1,80 zł 
  • za obiad  4,40 zł
  • za podwieczorek 1,80 zł
  • RAZEM: 8,00 zł

Nieodpłatna realizacja 5-cio godzinnej podstawy programowej.

Opłata za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu ustala się na podstawie dni obecności dziecka.

Należność za pobyt w przedszkolu płatna jest do 15-tego każdego miesiąca przelewem na indywidualny rachunek bankowy. W przypadku nieuregulowania należności za pobyt dziecka w przedszkolu we wskazanym terminie, naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

(aktualizacja 04.11.2022 r.)

Skip to content