Logo akcji

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe gospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych.

Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej placówki.

Trzech uczestników, którzy przyniosą największą ilość elektrośmieci w kg, otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Żorach.

Elektrośmieci umieszczamy w rowerowni za budynkiem placówki.

Kartkę z imieniem, nazwiskiem, klasą oraz ilością elektrośmieci w kg należy oddać na portiernię.

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji: 6-14.02.2023 r.

Miejsce Akcji: ZSP nr 5 w Żorach (rowerownia)

PARTNERZY AKCJI :

Partner akcji
Partner akcji
Partner akcji

Operatorem Akcji jest Green Office Ecologic Spółka z o.o.

Siedziba Spółki – Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4

Kontakt telefoniczny: 669-482-511 ; 83 341 75 94 wew. 23; w godz. 8:00 – 16:00

e-mail: eko.szkoly@greenoffice.co / www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl

Film „Jak prawidłowo pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego”

Slajd „Eko wyzwanie nr 2”

Skip to content