RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA NR 12 W ZSP 5 W ŻORACH – Grupa B

GodzinyRAMOWY ROZKŁAD DNIA7.00 – 8.00Schodzenie się dzieci. Przestrzeganie zasad BHP obowiązujących na terenie przedszkola podczas zabaw, zajęć, korzystania z łazienki i całego pobytu w przedszkolu. Kontakty indywidualne z dziećmi. Spontaniczna działalność dzieci,...

Spotkania z rodzicami

Zebrania z rodzicami podsumowujące I semestr odbędą się według harmonoramu:-12 stycznia 2023r.o godz. 17.00 odbędą się z spotkania z rodzicami – uczniów klas 1 – 3-13 stycznia 2023r. o godz.16.30 klasy 4 i 5o godz.17.30 klasy 6 i 8.
Skip to content