Prawo

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa oświatowego, a także opracowanymi na ich podstawie dokumentami wewnętrznymi, do których należą m. in.

– Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach,

– Program wychowawczo – profilaktyczny,

– procedury wewnętrzne z zakresu działalności statutowej,

– regulaminy wewnętrzne.

Dokumentacja jest dostępna w sekretariacie placówki.

Skip to content