plan dnia przedszkola nr 12

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA NR 12 W ZSP 5 W ŻORACH

Godziny RAMOWY ROZKŁAD DNIA
6.30 – 8.00Schodzenie się dzieci. Przestrzeganie zasad BHP obowiązujących na terenie przedszkola podczas zabaw, zajęć, korzystania z łazienki i całego pobytu
w przedszkolu. Spontaniczna działalność dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy samorzutne, konstrukcyjne – rozwijanie i realizowanie przez dzieci własnych zainteresowań i zdolności. Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwijające – indywidualne lub w małych zespołach, rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę itp.). Praca indywidualna
z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.
8.00 – 8.30Czynności organizacyjno – porządkowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne, rytmiczne/logopedyczne/integrujące grupę/wprowadzające do tematu dnia. Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.
8.30 – 9.00Śniadanie – kulturalne spożywanie posiłku. Przyswajanie wiedzy
o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Zabiegi higieniczne po śniadaniu, przygotowanie do zajęć dydaktycznych.
9.00 – 10.00Zajęcia kierowane przez nauczyciela. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z podstawą programową (aktywność społeczna/ językowa/ poznawcza/ artystyczna/ ruchowa i zdrowotna/ twórcza/ zajęcia z języka angielskiego).
10.00 – 11.20Dowolna działalność dzieci. Praca indywidualna, praca dowolna
z niewielkim udziałem nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy dowolne, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące. Obserwacje pedagogiczne. Praca indywidualna z dziećmi. Czynności organizacyjno – porządkowe.
11.20 – 12.00Obiad. Zabiegi higieniczne. Dokładne mycie rąk, zachowywanie odległości. Stosowanie w praktyce zasad kulturalnego zachowania się przy stole. Zabiegi higieniczne po obiedzie.
12.00 – 12.30Poobiedni odpoczynek. Relaksacja, wyciszenie za pomocą różnych technik relaksacji. Słuchanie bajek, baśni, opowiadań z płyt CD, czytanych przez nauczycielkę wg wyboru dzieci. Wtorek – czytanie bajek terapeutycznych. Zabawy rozwijające. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości, praca stymulująca. Praca korekcyjno-kompensacyjna
i indywidualna.
12.30 – 13.50Dowolna działalność dzieci. Zabawy dowolne wg wyboru dzieci. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
13.50 – 14.15Podwieczorek. Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne po podwieczorku.
14.15 – 16.30Dowolna działalność dzieci. Zabawy samorzutne, tematyczne, konstrukcyjne. Pobyt na świeżym powietrzu – swobodne zabawy. Czynności organizacyjno-porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA NR 12 W ZSP 5 W ŻORACH – Grupa E

godziny RAMOWY ROZKŁAD DNIA
7.30 – 8.00Schodzenie się dzieci. Przestrzeganie zasad BHP obowiązujących na terenie przedszkola podczas zabaw, zajęć, korzystania z łazienki i całego pobytu
w przedszkolu. Spontaniczna działalność dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy samorzutne, konstrukcyjne – rozwijanie i realizowanie przez dzieci własnych zainteresowań i zdolności. Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwijające – indywidualne lub w małych zespołach, rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę itp.). Praca indywidualna
z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.
8.00 – 8.30Czynności organizacyjno – porządkowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne, rytmiczne/logopedyczne/integrujące grupę/wprowadzające do tematu dnia. Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.
8.30 – 9.00Śniadanie – kulturalne spożywanie posiłku. Przyswajanie wiedzy
o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Zabiegi higieniczne po śniadaniu, przygotowanie do zajęć dydaktycznych.
9.00 – 10.00Zajęcia kierowane przez nauczyciela. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z podstawą programową (aktywność społeczna/ językowa/ poznawcza/ artystyczna/ ruchowa i zdrowotna/ twórcza/ zajęcia z języka angielskiego).
10.00 – 11.20Dowolna działalność dzieci. Praca indywidualna, praca dowolna
z niewielkim udziałem nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy dowolne, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące. Obserwacje pedagogiczne. Praca indywidualna z dziećmi. Czynności organizacyjno – porządkowe.
11.20 – 12.00Obiad. Zabiegi higieniczne. Dokładne mycie rąk, zachowywanie odległości. Stosowanie w praktyce zasad kulturalnego zachowania się przy stole. Zabiegi higieniczne po obiedzie.
12.00 – 12.30Poobiedni odpoczynek. Relaksacja, wyciszenie za pomocą różnych technik relaksacji. Słuchanie bajek, baśni, opowiadań z płyt CD, czytanych przez nauczycielkę wg wyboru dzieci. Wtorek – czytanie bajek terapeutycznych. Zabawy rozwijające. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości, praca stymulująca. Praca korekcyjno-kompensacyjna
i indywidualna.
12.30 – 13.50Dowolna działalność dzieci. Zabawy dowolne wg wyboru dzieci. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
13.50 – 14.15Podwieczorek. Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne po podwieczorku.
14.15 – 14.30Dowolna działalność dzieci. Zabawy samorzutne, tematyczne, konstrukcyjne. Pobyt na świeżym powietrzu – swobodne zabawy. Czynności organizacyjno-porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA NR 12 W ZSP 5 W ŻORACH – Grupa D

GodzinyRAMOWY ROZKŁAD DNIA
6.30 – 8.00Schodzenie się dzieci. Przestrzeganie zasad BHP obowiązujących na terenie przedszkola podczas zabaw, zajęć, korzystania z łazienki i całego pobytu
w przedszkolu. Spontaniczna działalność dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy samorzutne, konstrukcyjne – rozwijanie
i realizowanie przez dzieci własnych zainteresowań i zdolności. Ćwiczenia
i zabawy ogólnorozwijające – indywidualne lub w małych zespołach, rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę itp.). Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.
8.00 – 8.30Czynności organizacyjno – porządkowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne, rytmiczne/logopedyczne/integrujące grupę/wprowadzające do tematu dnia. Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.
8.30 – 9.00Śniadanie – kulturalne spożywanie posiłku. Przyswajanie wiedzy
o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Zabiegi higieniczne po śniadaniu, przygotowanie do zajęć dydaktycznych.
9.00 – 10.00Zajęcia kierowane przez nauczyciela. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z podstawą programową (aktywność społeczna/ językowa/ poznawcza/ artystyczna/ ruchowa i zdrowotna/ twórcza/ zajęcia z języka angielskiego).
10.00 – 11.20Dowolna działalność dzieci. Praca indywidualna, praca dowolna
z niewielkim udziałem nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy dowolne, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące. Obserwacje pedagogiczne. Praca indywidualna z dziećmi. Czynności organizacyjno – porządkowe.
11.20 – 12.00Obiad. Zabiegi higieniczne. Dokładne mycie rąk, zachowywanie odległości. Stosowanie w praktyce zasad kulturalnego zachowania się przy stole. Zabiegi higieniczne po obiedzie.
12.00 – 12.30Poobiedni odpoczynek. Relaksacja, wyciszenie za pomocą różnych technik relaksacji. Słuchanie bajek, baśni, opowiadań z płyt CD, czytanych przez nauczycielkę wg wyboru dzieci. Wtorek – czytanie bajek terapeutycznych. Zabawy rozwijające. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości, praca stymulująca. Praca korekcyjno-kompensacyjna
i indywidualna.
12.30 – 13.50Dowolna działalność dzieci. Zabawy dowolne wg wyboru dzieci. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
13.50 – 14.15Podwieczorek. Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne po podwieczorku.
14.15 – 16.30Dowolna działalność dzieci. Zabawy samorzutne, tematyczne, konstrukcyjne. Pobyt na świeżym powietrzu – swobodne zabawy. Czynności organizacyjno-porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA NR 12 W ZSP 5 W ŻORACH – Grupa C

GodzinyRAMOWY ROZKŁAD DNIA
7.30 – 8.00Schodzenie się dzieci. Przestrzeganie zasad BHP obowiązujących na terenie przedszkola podczas zabaw, zajęć, korzystania z łazienki i całego pobytu
w przedszkolu. Spontaniczna działalność dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy samorzutne, konstrukcyjne – rozwijanie i realizowanie przez dzieci własnych zainteresowań i zdolności. Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwijające – indywidualne lub w małych zespołach, rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę itp. Praca indywidualna
z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.
8.00 – 8.30Czynności organizacyjno – porządkowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne, rytmiczne/logopedyczne/integrujące grupę/wprowadzające do tematu dnia. Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.
8.30 – 9.00Śniadanie – kulturalne spożywanie posiłku. Przyswajanie wiedzy
o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Zabiegi higieniczne po śniadaniu, przygotowanie do zajęć dydaktycznych.
9.00 – 10.00Zajęcia kierowane przez nauczyciela. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z podstawą programową (aktywność społeczna/ językowa/ poznawcza/ artystyczna/ ruchowa i zdrowotna/ twórcza/ zajęcia z języka angielskiego).
10.00 – 11.20Dowolna działalność dzieci. Praca indywidualna, praca dowolna
z niewielkim udziałem nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy dowolne, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące. Obserwacje pedagogiczne. Praca indywidualna z dziećmi. Czynności organizacyjno – porządkowe.
11.20 – 12.00Obiad. Zabiegi higieniczne. Dokładne mycie rąk, zachowywanie odległości. Stosowanie w praktyce zasad kulturalnego zachowania się przy stole. Zabiegi higieniczne po obiedzie.
12.00 – 12.30Poobiedni odpoczynek. Relaksacja, wyciszenie za pomocą różnych technik relaksacji. Słuchanie bajek, baśni, opowiadań z płyt CD, czytanych przez nauczycielkę wg wyboru dzieci. Wtorek – czytanie bajek terapeutycznych. Zabawy rozwijające. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości, praca stymulująca. Praca korekcyjno-kompensacyjna
i indywidualna.
12.30 – 13.50Dowolna działalność dzieci. Zabawy dowolne wg wyboru dzieci. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
13.50 – 14.15Podwieczorek. Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne po podwieczorku.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA NR 12 W ZSP 5 W ŻORACH – Grupa B

GodzinyRAMOWY ROZKŁAD DNIA
7.00 – 8.00Schodzenie się dzieci. Przestrzeganie zasad BHP obowiązujących na terenie przedszkola podczas zabaw, zajęć, korzystania z łazienki i całego pobytu w przedszkolu. Kontakty indywidualne z dziećmi. Spontaniczna działalność dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy samorzutne, konstrukcyjne – rozwijanie i realizowanie przez dzieci własnych zainteresowań i zdolności. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności.
8.00 – 8.30Czynności organizacyjno – porządkowe. Zabawy ruchowe, rytmiczne/logopedyczne/integrujące grupę/wprowadzające do tematu dnia. Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.
8.30 – 9.00Śniadanie – kulturalne spożywanie posiłku. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Zabiegi higieniczne po śniadaniu, przygotowanie do zajęć dydaktycznych.
9.00 – 10.00Zajęcia kierowane przez nauczyciela. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z podstawą programową (aktywność społeczna/ językowa/ poznawcza/ artystyczna/ ruchowa i zdrowotna/ twórcza/ zajęcia z języka angielskiego).
10.00 – 11.20Zabawy swobodne w sali. Praca indywidualna, praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy dowolne, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące. Obserwacje pedagogiczne. Praca indywidualna z dziećmi. Czynności organizacyjno – porządkowe.
11.20 -12.00Obiad. Zabiegi higieniczne. Dokładne mycie rąk, zachowywanie odległości. Stosowanie w praktyce zasad kulturalnego zachowania się przy stole. Zabiegi higieniczne po obiedzie.
12.00 – 12.30Poobiedni odpoczynek. Relaksacja, wyciszenie za pomocą różnych technik relaksacji. Słuchanie bajek, baśni, opowiadań z płyt CD, czytanych przez nauczycielkę wg wyboru dzieci. Wtorek – czytanie bajek terapeutycznych. Zabawy rozwijające. Ćwiczenia indywidualne  z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości, praca stymulująca. Praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna.
12.30 – 13.50Dowolna działalność dzieci. Zabawy dowolne wg wyboru dzieci. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem  ruchu.
13.50 – 14.15Podwieczorek. Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne po podwieczorku.
14.15 – 15.00Dowolna działalność dzieci. Zabawy samorzutne, tematyczne, konstrukcyjne. Pobyt na świeżym powietrzu – swobodne zabawy. Czynności organizacyjno-porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA NR 12 W ZSP 5 W ŻORACH – Grupa A

GodzinyRAMOWY ROZKŁAD DNIA
7.30 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Używanie zwrotów grzecznościowych podczas wejścia, kontakty indywidualne, rozmowy na tematy bliskie dzieciom. Przestrzeganie zasad BHP obowiązujących na terenie przedszkola podczas zabaw, zajęć, korzystania z łazienki i całego pobytu w przedszkolu. Spontaniczna działalność dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy samorzutne, konstrukcyjne – rozwijanie i realizowanie przez dzieci własnych zainteresowań i zdolności. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności. 
8.00 – 8.30Czynności organizacyjno – porządkowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy rytmiczne/logopedyczne/integrujące grupę/wprowadzające do tematu dnia. 
8.30 – 9.00Śniadanie – kulturalne spożywanie posiłku. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Zabiegi higieniczne po śniadaniu, przygotowanie do zajęć dydaktycznych.
9.00 –10:00 Zajęcia kierowane przez nauczyciela. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z podstawą programową (aktywność społeczna/ językowa/ poznawcza/ artystyczna/ ruchowa i zdrowotna/ twórcza/ zajęcia z języka angielskiego: wtorek oraz piątek).
10.00 -11.20Dowolna działalność dzieci.  Zabawy swobodne. Praca indywidualna, praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy dowolne, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące. Obserwacje pedagogiczne. Praca indywidualna z dziećmi. Czynności organizacyjno – porządkowe.
11.20 -12.00Obiad. Zabiegi higieniczne. Dokładne mycie rąk. Stosowanie w praktyce zasad kulturalnego zachowania się przy stole. Zabiegi higieniczne po obiedzie.
12.00 -12.30Poobiedni odpoczynek. Relaksacja, wyciszenie za pomocą różnych technik relaksacji. Słuchanie bajek, baśni, opowiadań z płyt CD, czytanych przez nauczycielkę wg wyboru dzieci. Wtorek – czytanie bajek terapeutycznych. Zabawy rozwijające. Ćwiczenia indywidualne  z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości, praca stymulująca. Praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna.
12.30 -13.50Dowolna działalność dzieci. Zabawy dowolne wg wyboru dzieci. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem  ruchu.
13:50-14:15Podwieczorek. Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne po podwieczorku. 
14.15 -14.30Dowolna działalność dzieci. Zabawy samorzutne, tematyczne, konstrukcyjne. Pobyt na świeżym powietrzu – swobodne zabawy. Czynności organizacyjno-porządkowe, rozchodzenie się dzieci.
Skip to content