HISTORIA

Historia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

Z ŻYCIA SZKOŁY

Informacje, wydarzenia, zaproszenia

nauczyciele

Kadra pedagogiczna naszej szkoły

GOdziny dostępności

kalendarz roku szkolnego

2022 / 2023

świetlica

Zasady pracy

wolontariat

Chcesz pomóc? Zapraszamy

Sukcesy uczniów

Jesteśmy dumni z naszych uczniów

Biblioteka

Zasady pracy

godziny pracy specjalistów

Harmonogram

dokumenty

pliki do pobrania

zajęcia pozalekcyjne

Oferta dodatkowych zajęć

informacje dla rodziców

Organizacja pracy szkoły

samorząd uczniowski

skład, zadania, projekty

rada rodziców

numer konta bankowego, skład, rozliczenia

jadłospis

projekty

Godziny pracy biblioteki

DzieńGodzina
Poniedziałek8:00-14:00
Środa8:00-11:30
Pątek8:00-13:30
Bibliotekarz: Daria Fizia

BIBLIOTEKA

Bibliotekarz: mgr Daria Fizia
dzieńgodzinasala
poniedziałek8.00 – 14.00315
środa8.00 – 11.00
piątek8.00 – 14.00

Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

Dnia 14.11.2022 r. uczniowie naszej placówki wzięli udział w Ogólnopolskim Dniu Biblioterapii „Czytanie daje siłę!”. W czasie trwania akcji wysłuchali ciekawych bajek i opowiadań, dzięki którym przekonali się, że można czerpać siłę z tekstów literackich.

Przerwa na czytanie

24.10.2022 r. odbyła się III Międzynarodowa Edycja VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie.Wszyscy uczniowie mieli przyjemność włączyć się do wydarzenia. Czytaliśmy na holu, w bibliotece i w klasach.

Kolejną atrakcją dnia był konkurs na najlepsze przebranie za postać literacką. Uczniowie mogli wcielić się w dowolną postać, następnie stanąć na wybiegu. Przerwę z książką spędziło w sumie 259 osób. Dziękujemy każdemu za udział w akcji. Gratulujemy uczniom za świetne przebrania i każdemu kto przyłączył się do wydarzenia.

#przerwanaczytanie

BIBLIOTEKA

Biblioteka (gr. βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka, θήκη thēkē – zbiornik) – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych)[1].

W praktyce funkcjonują biblioteki publiczne, biblioteki prywatne, biblioteki kościelne i inne opisane w dalszej części artykułu.

Ogólne zasady działania bibliotek publicznych określa Ustawa z czerwca 1997 z późniejszymi poprawkami. „Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej”[2].

Materiały biblioteczne to zbiór dokumentów, które są gromadzone, przechowywane i udostępniane w bibliotekach. Klasyczne zbiory biblioteczne są mocno związane z nośnikami fizycznymi. Materiały dostępne w postaci cyfrowej są gromadzone i udostępniane w tzw. bibliotekach cyfrowych.

Nasz Dyrektor

Zachęcamy mieszkańców Żor do głosowania na plac zabaw, który wesprze rozwój dzieci

Renata Gałużna

Dyrektor, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5

Skip to content